Ergotherapie

Ergotherapie

Het doel van ergotherapie is om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van een persoon te optimaliseren.

Dat kan zowel gebeuren bij kinderen, (jong)volwassenen als ouderen. Ieder van ons is het waard om een zo kwaliteitsvol mogelijk leven te leiden.

Ondanks dat we soms hard ons best doen om activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren, verlopen de handelingen niet altijd zoals we willen.

Binnen de ergotherapie stellen we de persoon altijd centraal. Ieder persoon is namelijk uniek met zijn eigen normen en waarden, kwaliteiten en capaciteiten. Van hieruit gaan we samen op zoek naar de mogelijkheden om het functioneren te optimaliseren.

Er kan gewerkt worden op verschillende domeinen zoals zelfzorg, werk(productiviteit) en vrije tijd.

Ergotherapie: Kinderen

Er wordt steeds meer van kinderen verwacht.

Dat zorgt ervoor dat ze onder druk staan, denk hierbij aan de verwachtingen op de school, de sportclub, de muziekvereniging,enz. Aangezien elk kind op zijn eigen tempo ontwikkelt, kan dit voor problemen zorgen. We kijken samen met uw kind naar zijn noden, rekening houdend met zijn eigen wensen en interesses.

Volgende aspecten kunnen aan bod komen tijdens de therapie:

  • Schrijven & rekenen
  • Activiteiten op vlak van zelfzorg (wassen, kleding aan-& uitdoen, veters binden…)
  • Grove en fijne motoriek
  • Ruimtelijk inzicht
  • Vrije tijd

Indien u vragen heeft of meer info wenst, kan u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Ondervindt u ook klachten tijdens uw dagelijks leven?!

Als ergotherapeut wil ik u graag adviseren, trainen en/of begeleiden om uw dagelijkse activiteiten zoals gewoonlijk kunnen uitvoeren.

Ergotherapie: Jongvolwassenen

Als je het woord volwassenen hoort, denk je automatisch aan mensen die een drukke agenda hebben.

Ze gaan werken, moeten een huishouden runnen, hebben hobby’s, hebben eventueel kinderen waar ze voor moeten zorgen,…

Het is niet altijd evident om hier een goed evenwicht in te vinden. Een duidelijke structuur is hierbij de leidraad, als het ware een evenwicht vinden tussen belasting en belastbaarheid.

Het grootste deel van ons leven staat in teken van werken. Ook hierbij kan ergotherapie belangrijk zijn. Denk maar aan (kantoor)ergonomie, aanleren van hef-en tiltechnieken, eventuele arbeidsreïntegratie na ziekte of ongeval,…

Ook revalidatie speelt hierbij een belangrijke rol. Via aanpassingen in de werkomgeving, oefensessies en met behulp van hulpmiddelen trachten we je de dingen te laten doen die je graag wil/moet doen.

Indien u vragen heeft of meer info wenst, kan u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Ergotherapie: Ouderen

Naarmate we ouder worden, lukken bepaalde handelingen minder goed dan vroeger.

Het is een normaal fenomeen, dat hoort bij het verouderingsproces dat ieder van ons doormaakt.

We willen liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen en zo lang mogelijk zelfredzaam zijn. Het is belangrijk dat we dit blijven stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door te werken rond valpreventie, woningaanpassingen uit te voeren, te werken met geheugensteuntjes, gebruik van hulpmiddelen,…

Niet alleen de persoon in kwestie is belangrijk in dit verhaal, ook de mantelzorger. Het is belangrijk dat zij voldoende worden geinformeerd over eventuele hef- en tiltechnieken, de gevolgen of symptomen van bepaalde ziektes of aandoeningen en hoe er op de meest gepaste manier omgegaan kan worden.

Dit kan besproken worden tijdens een eerste verkennend gesprek.

Indien u vragen heeft of meer info wenst, kan u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Informatie aanvragen

Vul hier jouw persoonlijke gegevens in en vraag vrijblijvende informatie op maat aan.
Vergeet zeker niet hieronder aan te duiden waarvoor u een offerte of informatie aanvraagt.


    icon
    AllEscort